PARACLISUL ICOANEI MAICII DOMNULUI DULCEA SĂRUTARE DE LA MĂNĂSTIREA FILOTHEU

PARACLISUL ICOANEI MAICII DOMNULUI DULCEA SĂRUTARE DE LA MĂNĂSTIREA FILOTHEU(27 martie)

Imagine

Rugăciunile începătoare
În braţele Tale de Maică ai purtat pe Cel Ce ne poartă pe toţi deasupra valurilor ispitelor şi cu dulce sărutare L-ai pecetluit pe Cel Ce este Neapropiat cetelor îngereşti, către Care îndrăzneală de Maică având, nu înceta a-L ruga pentru cei ce cu dragoste se închină Ţie şi strigă: Bucură-Te, nădejdea sufletelor noastre !
Troparul

Slava… Si acum… asemenea:Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.
Psalmul 50
Canonul Maicii DomnuluiCântarea IPe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Cu adevărat izvor de minuni s-a arătat icoana Ta cea prea cinstită, revărsând binecuvântări tuturor celor ce cu credinţă aleargă la acoperământul rugăciunii Tale.
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
În braţe ai purtat pe Împăratul păcii şi dulce sărutare de maică I-ai dat Celui Ce a venit să primească pe fiii cei rătăcitori în cămara pocăinţei.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Minune prea slăvită ai săvârşit, scăpând icoana ta de ameninţarea urâtorilor de icoane şi pe mare ai călătorit, venind ca dar pentru mănăstirea Filotheu .
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Ancora rugăciunii Tale trimite-mi mie, cel ce înot în marea păcatelor, ca să mă izbăvesc de toată răutatea.
Cântarea a III-a
,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Cu mare bucurie călugării te-au luat din apă şi în biserica lor Te-au pus, ca să fii povăţuitoare tuturor sufletelor către pământul desăvârşirii.
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Mult se mâhnea monahul că nu este belşug în mănăstirea Filotheu, dar cu blândeţe în vis i-ai grăit că Te îngrijeşti de toate cele de folos mănăstirii, ca şi de mântuirea sufletului său.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Neînfrânarea monahilor o ai pedepsit, abia după pocăinţă îngăduindu-le a ridica icoana Ta .
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Cu ale Tale mijlociri păzeşte-ne pe noi de tirania vrăjmaşilor nevăzuţi, care caută să ne abată de pe drumul mântuirii.
Apoi aceste stihiri:Cu dulcea Ta sărutare revărsată tainic prin rugăciune îi întăreşti pe monahi a purta jugul nevoinţelor călugăreşti.
Maica Vieţii, cu adevărat din pântecele Tău a răsărit Floarea mântuirii prin Care lumea s-a umplut de mireasma darurilor duhovniceşti .
Sedealna

Cu curgerile lacrimilor Tale, Preacurată, ai stins focul dreptei judecăţi dumnezeieşti gătite pământului cel cuprins de flăcările multor păcate grele.
Cântarea a IV-a,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Pe cel ce furase podoabele din biserica Ta în chip minunat l-ai adus la pocăinţă, oprind în mijlocul mării corabia în care se afla.
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Pe mine, cel ce în mijlocul mării păcatelor înot, ridică-mă în corabia rugăciunii cu însăşi mijlocirea Ta.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Pe mine, cel greu sărăcit de tâlharii patimilor, mă povăţuieşte la izvorul pocăinţei şi mă hrăneşte cu a Ta rugăciune .
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Pe Eva din blestemul întristării ai izbăvit şi Adam saltă, aducând mulţumire Ţie, Celei Ce ai născut pe Viaţa lumii.
Cântarea a V-a
,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
În chip minunat ai salvat pe cel ce căzuse de pe balcon, ascultând şi plinind grabnic rugăciunea lui în ceasul primejdiei.
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Pe mine, cel căzut în adâncul multor păcate, mă ridică Stăpână, cu mâna Ta cea puternică.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Ridică de la mine lanţul cel greu de purtat al păcatului care cumplit mă depărtează de cele dumnezeieşti.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Glasul rugăciunii mele auzi-l Stăpână, şi dăruieşte-mi mie viaţă lipsită de păcate.
Cântarea a VI-a
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Catârul său şi o candelă de argint ţi-a dăruit omul cel mulţumitor pentru izbăvirea lui de la moarte, iar noi mulţumim purtării Tale de grijă.
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Primeşte şi de la noi cuvintele cele sărăcăcioase şi smerite şi ne dă Tu, ca o bună, belşugul înţelepciunii duhovniceşti.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Fiind Tu candelă  a rugăciunii curate, dăruieşte lumina mântuirii tuturor celor cuprinşi de întunericul păcatelor.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Cu smerite cântări dă-ne nouă a Te împodobi pe Tine, Ceea Ce eşti neîncetata Cântare a cetelor îngereşti.
Apoi aceste stihiri:Binecuvântarea nu lipseşte din sfânta Ta mănăstire, căci pururea eşti rugătoare pentru monahii care bine se nevoiesc spre dobândirea cununii desăvârşirii.Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.
Condacul

Flori de cuvinte Îţi culegem din grădina inimii, ca să împodobim icoana Ta cea izvorâtoare de daruri pentru cei c e cu dragoste şi cu evlavie Te cistesc pe Tine, Preacurată maică a Domnului .
Prochimenul :
Evanghelia
Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…
Slavă… glas 2:
Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Şi acum…
Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.
StihiraStih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.Grija pentru săraci o ai arătat pururea de trebuinţă pentru cei ce se nevoiesc în a Ta mănăstire, ca să fie totdeauna belşug de binecuvântare pentru robii Tăi.
Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc si Inaintemergator Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru aletuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.Doamne, miluieste (de 12 ori).
Cântarea a VII-a
Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Sufletele noastre cele slăbănogite de păcat le ridică spre lauda Ta, Preacurată, Ceea Ce cu purtarea Ta de grijă ne izbăveşti pe noi de osândire.
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Multe neputinţe ale oamenilor ai vindecat numai cu a Ta rugăciune, de al cărei dar nu ne lipsi nici pe noi.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
În braţe ai ţinut pe Ziditorul a toate, pe Care Îl roagă acum, ridicând ale Tale preacinstite mâini, ca să oprească valurile necazurilor celor pornite asupra noastră.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Paharul mântuirii dă-mi mie, Ceea Ce prin naşterea Ta ai scos pe Adam din moarte, şi paharul veseliei veşnice i-ai dăruit.
Cântarea a VIII-a,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Izvor minunat a răsărit în locul de unde ai fost luată din mare, ca toţi să mărească minunile Tale cele pentru mântuirea oamenilor.
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Pe Cel Ce este neîncetat slăvit de cetele îngereşti în pântecele Tău fecioresc ai încăput, ca să ştergi osânda lui Adam, celui închis în pântecele iadului .
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Cu adevărat pe monahul ce se tânguia l-ai încredinţat de ajutorul Tău, căci eşti apărătoare a mănăstirii Tale şi dătătoare de hrană duhovnicească şi trupească.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Veniţi să ne rugăm Celei Ce fără de sămânţă a născut pe Împăratul slavei, ca să sădească în inimile credincioşilor seminţele gândurilor de mântuire.
Cântarea a IX-aEva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
În braţe ai ţinut pe Cel Către Care înalţă mâinile la rugăciune credincioşii şi lumea din blestemul căderii o ai izbăvit.
Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Cu adevărat belşug de daruri au izvorât celor ce Te cinstesc pe Tine, iubind curăţia cea desăvârşită spre slava lui Dumnezeu.
Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Marea vieţii cea tulburată de valurile ispitelor o îndreptează ca să ajungem fără cădere la limanul păcii lui Hristos.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Pe cărarea pocăinţei mă îndreptează, preacurată, Ceea Ce eşti pururea rugătoare pentru cei ce Te cinstesc pe Tine.
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.
Bucură-te, a lumii îngereşti podoabă, izvor de cereşti daruri, scut al monahilor, odihna Cuvioşilor, nu înceta a Te ruga pentru cei ce cu credinţă aleargă la acoperământul Tău .Cu dulceaţa rugăciunii Tale hrăneşte-ne pe noi, cei ce am gustat amărăciunea păcatelor, ca să ne izbăvim de osândirea cea cumplită.Pe Soarele dreptăţii ai purtat în braţele Tale şi lumea din întunericul păcatului o ai scos, luminând şi cămările inimilor noastre.Dulceaţa rugăciunii Tale să ne hrănească şi pe noi duhovniceşte, ca să aducem roade vrednice de mântuire în grădina Domnului.Cetele monahilor pe Tine Te cinstesc Preacurată, Ceea Ce eşti ocrotitoare tare a lor şi celor din lume mângâiere în necazuri.Muntele Athosului cu bucurie poartă icoana Ta cea izvorâtoare de minuni prin care se umple de binecuvântare dumnezeiească.Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.
Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…

Veseleşte-Te, Preacurată, Izvor de dumnezeieşti binecuvântări, şi pe robii Tăi din toate primejdiile îi izbăveşte, solindu-le mare milă .

Mănăstirea Filotheu cu dragoste poartă în braţele sale sfânta Ta icoană, care revarsă şi nouă daruri de vindecări şi mare milă.
Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Reclame
Acest articol a fost publicat în Paraclisele Maicii Domnului. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la PARACLISUL ICOANEI MAICII DOMNULUI DULCEA SĂRUTARE DE LA MĂNĂSTIREA FILOTHEU

  1. Anonim zice:

    Acatistul Icoanei Maici Domnului Dulcea Sarutare 27 martie

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s