Acatistul Icoanei Facatoare de Minuni a Maicutei Domnului de la Manadtirea Nicula

bc21b9c9209f397021014

 

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului cu Pruncul de la Sfânta Mânăstire Nicula, prăznuită pe data de 15 August şi 8 Septembrie

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, de la Mânăstirea Nicula, aflată în Judeţul Cluj, la numai trei kilometri distanţă de Gherla, este una dintre cele mai renumite şi cunoscute icoane din ţară, în jurul acesteia adunându-se, anual, zeci de mii de pelerini.

Anual, Biserica este înconjurată de pelerini, mergând în coate şi în genunchi, ca jertfă pentru iertarea păcatelor.

Icoana este cunoscută pentru puterile ei tămăduitoare ; sunt mulţi oameni care s-au vindecat de boli incurabile, inclusiv de cancer, sunt multe familii care au dobândit prunci după ce s-au închinat la Icoană şi poate cea mai mare minune e faptul că există în inima Transilvaniei o obşte monahală şi un aflux foarte mare de pelerini.

„Unele icoane sunt vindecătoare de boli, izgonitoare de duhuri rele, iar altele sunt aducătoare de ploi binecuvântate şi protectoare ale Mânăstirilor şi familiilor credincioase.

Fără îndoială, toate icoanele sunt făcătoare de minuni şi ajutătoare credincioşilor.

Dar unele poartă o harismă specială, pe care o simte numai cel ce se roagă mult şi cu lacrimi în faţa Sfintelor Icoane”. (Arhimandritul Ioanichie Balan)

Icoana Maicii Domnului de la Mânăstirea Nicula, în jurul căreia s-a dezvoltat pelerinajul şi mulţimea rugăciunilor pelerinilor, a fost zugrăvită în anul 1681, de către preotul zugrav Luca, din localitatea Iclod.

Icoana este realizată pe scândură de brad, întărită cu două cingătoare de brad, în grosime de doi centimetri.

Potrivit unui proces verbal, scris de câţiva militari austrieci, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, aflată astăzi la Nicula, a lacrimat în mod continuu, între 15 februarie şi 12 martie 1699.

Până să ajungă la Mânăstirea Nicula, Icoana a poposit şi în castelul guvernatorului Transilvaniei, Sigismund Corniş, în Benediugu Dejului.

Icoana a fost adusă la castel în anul 1713, iar după o perioadă oarecare de timp, ea a fost adusă în Mânăstirea Nicula.

Icoana Maicii Domnului a fost încredinţată călugărilor de la Nicula de catre nobilul local Ioan Cupsa.

Călugării au aşezat Icoana într-o strană de lemn, în Biserica Mânăstirii.

În perioada interbelică, Biserica Ortodoxă Română a organizat o propagandă intensă împotriva pelerinajelor de la Nicula, aceasta aflându-se, la acea dată, în mâna greco-catolicilor.

Atunci, se spunea că cercetările istorice dovedesc că la Nicula e numai o pseudo-icoană, iar originalul s-ar afla la Biserica Piaristilor din Cluj.

În anul 1948, odată cu scoaterea Bisericii Române Unite cu Roma în afara legii, Mânăstirea greco-catolică de la Nicula a fost închisă.

În data de 18 decembrie 1948, comuniştii au instalat la Nicula primul stareţ ortodox, în persoana IeroMonahului Varahiil Jitaru, născut în anul 1913, în localitatea Pângăraţi, Judeţul Neamţ.

În vremurile de grea încercare, în perioada comunistă, fostul îngrijitor al Mânăstirii a salvat Icoana, zidind-o într-unul din pereţii casei sale.

Abia în anul 1964, în pragul morţii, el a mârturisit cele despre icoană stareţului ortodox al Mânăstirii.

Icoana a fost adusă la Mânastire, însă, la doar câteva zile, ea a fost confiscată de către comunişti.

La insisţentele Episcopului ortodox Teofil Herineanu, Icoana a fost pusă în capela Institutului Teologic Ortodox din Cluj Napoca.

În anul 1991, Icoana a fost restaurată într-un mod nu foarte bun, la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj, după care a revenit la Mânăstirea Nicula.

Icoana de la Nicula este preţuită în mod deosebit şi în lumea romano-catolică.

Astfel, în anul 1767, papa Clement al XIII-lea a acordat „indulgenţa plenară” tututor pelerinilor ce călătoresc la Mânăstirea Nicula, spre a se închina Icoanei, în zilele de 15 august şi 8 septembrie.

În anul 1928, papa Pius al XI-lea numeşte locaşul drept „sanctuar marian”, adică închinat Maicii Domnului într-un mod deosebit.

ACATISTUL MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI DE LA SFÂNTA MÂNĂSTIRE NICULA

(15 August şi 8 Septembrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum … ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean !

Preotul :

Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Apoi troparele :

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, BineCuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi :

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl ATotŢiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârsit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Apoi : Doamne miluieşte ! (de 12 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Apoi : Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Apoi :

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Condacul 1

PreaSfântă Fecioară, l-ai binecuvântat pe Preotul Luca din Iclod să picteze cu măiestrie PreaSfânt Chipul Tău şi pe Ioan Cupsa din Nicula să cumpere de la preot Icoana şi, cu mulţumire, să o dăruiască Bisericii parohiale din Nicula, ca toţi creştinii care se vor închina ei să-I cânte Lui Dumnezeu : Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Icosul 1

Fiind zugrăvită şi adusă în Biserica parohială în anul 1681, Icoana Povăţuitoarea fost cinstită cu multă evlavie de creştinii din Nicula, care au preamărit-O pe PreaCurata Fecioară Maria, a cărei privire este atât de încântătoare încât nu poate fi descrisă în cuvinte. Vestea despre frumuseţea Icoanei s-a răspândit rapid în rândul creştinilor din satele vecine Niculei şi aceştia au venit în pelerinaj, să se închine Fecioarei, rostind :

Bucură-te, Povăţuitoare, că Icoana Taa fost adusă în Biserica parohială în 1682, anul zugrăvirii sale !

Bucură-te, PreaCurată, că Sfântul Tău Chip a fost cinstit cu multă evlavie de creştinii de la Nicula !

Bucură-te, Măicuţă Sfântă, că privirea Ta este atât de încântătoare încât nu poate fi descrisă în cuvinte !

Bucură-te, că auzind de frumuseţea Icoanei Tale creştinii din vecinătăţile Niculei au venit să i se închine !

Bucură-te, Car PreaSfânt al Celui Ce şade pe Heruvimi !

Bucură-te, că L-ai purtat pe Cel Ce pe toate le poartă !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 2-lea

În februarie 1694 un grup de călăraşi, ofiţeri austrieci din regimentul de la Gherla, au mers la Nicula şi intând în Biserica parohială au privit cu admiraţie Icoana Maicii Domnului. Aplecându-se asupra ei, au văzut cu mirare că din ochii PreaÎnduratei curgeau lacrimi şi cu toţii au strigat : Aliluia !

Icosul al 2-lea

Uimiţi de această întâmplare de care nu auziseră până atunci, ei au mers la preotul comunei, popa Mihaiu şi i-au spus ce au văzut. Blândul preot, cu frică şi cu smerenie a alergat la Biserică împreună cu călăraşii şi ajungând, a văzut şi el cum Icoana lăcrima. Cu uimire, gândindu-ne la această minune. Îţi spunem astfel Măicuţă :

Bucură-te, că de la Gherla la Nicula au venit călăraşii !

Bucură-te, că aceştia erau ofiţeri austrieci !

Bucură-te, că privind cu admiraţie la Sfântul Tău chip au văzut că acesta lăcrima !

Bucură-te, că ei l-au anunţat pe preotul Mihaiu, care venind la Biserică a văzut şi el minunea lăcrimării !

Bucură-te, Chivot Sfânt, care L-ai purtat pe Hristos, Mântuitorul nostru !

Bucură-te, comoara cea nedeşertată a vieţii !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 3-lea

Vestea minunii s-a răspândit grabnic în satele din jurul Niculei. Oamenii acestor locuri au venit cu mic, cu mare să vadă lăcrimarea Maicii Domnului din Sfânta Icoană şi toţi au strigat cu umilinţă : Aliluia !

Icosul al 3-lea

Cu mici întreruperi, lăcrimarea a durat 26 de zile. Mulţi dintre cei care s-au închinat Icoanei, bărbaţi, femei de toate vârstele, mireni, preoţi au fost izbăviţi de boli şi necazuri şi toţi Ţi-au cântat, PreaLuminată, astfel :

Bucură-te, că 26 de zile a plâns chipul Tău din Icoană !

Bucură-te, că unii oameni, veniţi să vadă minunea lăcrimării, au întors Icoana pe ambele feţe !

Bucură-te, că, înfricoşaţi de adevăr, aceştia s-au închinat chipului Tău şi au plecat întăriţi în credinţă !

Bucură-te, Fecioară Lăcrimândă, că mulţi dintre cei care s-au rugat Icoanei Tale au fost izbăviţi de boli şi de necazuri !

Bucură-te, cădelniţă, care ai purtat în Tine focul Dumnezeirii şi Darul Duhului Sfânt !

Bucură-te, Mireasmă a darurilor Dumnezeieşti !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 4-lea

Mulţi credincioşi din Nicula şi din împrejurimi, cu batiste şi cu năframe au şters lacrimile ce curgeau din ochii Maicii Domnului, ca nişte izvoare curăţitoare şi sfinţitoare şi, păstrând cu pioşenie aceste obiecte ca pe un scump odor, au strigat către Maica Sfântă : Aliluia !

Icosul al 4-lea

Printre cei care au şters lacrimile PreaCuratei şi le-au păstrat ca pe un lucru drag sufletului lor a fost şi comandantul garnizoanei din Dej. Acesta a verificat dacă Icoana Lăcrimândă nu ascundea vreo înşelătorie, dar s-a convins repede de adevăr şi a şters lacrimile Fecioarei cu batista sa, pe care a păstrat-o ca pe un odor nepreţuit ; iar noi, credincioşii, cu smerenie, rostim către Tine, PreaCurată, astfel :

Bucură-te, că mulţi dintre cei veniţi să vadă Icoana Lăcrimândă, cu pioşie au şters lacrimile sfinte !

Bucură-te, că toţi aceştia au păstrat batistele sau năframele respective ca pe un sfânt odor !

Bucură-te, că printre ei a fost comandantul garnizoanei venit la Nicula să cerceteze minunea lăcrimării !

Bucură-te, că înţelegând adevărul el a păstrat batista cu lacrimile sfinte ca pe un lucru drag sufletului său !

Bucură-te, carte a iubirii sfinte, care înflăcărezi sufletele !

Bucură-te, locaş al Luminii care a gonit de pretutindeni demonii cei întunecaţi !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 5-lea

Printre cei care s-au convins că lăcrimarea Icoanei Maicii Domnului este o minune adevărată a fost şi nobilul Corniş, de lângă Dej. Bărbat evlavios şi cu dragoste sfântă către Maica Domnului, acesta a hotărât ca Icoanei să I se asigure un loc de mai mare strălucire, la castelul său de lângă Dej şi I-a cântat PreaCuratei: Aliluia !

Icosul al 5-lea

Cu mare paradă şi cu cântări bisericeşti, nobilul Corniş a dus Icoana de la Nicula în castelul său din Benediug, de lângă Dej şi, împreună cu credincioşii prezenţi la procesiune, Ţi-a cântat, PreaNevinovată, astfel :

Bucură-te, că Icoana Ta, Sfântă Fecioară, e făcătoare de minuni !

Bucură-te, că lăcrimarea ochilor Tăi în Icoană a fost cu adevărat o minune !

Bucură-te, că pentru aceasta locul Icoanei trebuia să fie mai strălucitor !

Bucură-te, că prin procesiune religioasă Icoana Ta a fost mutată în castelul din Benediug !

Bucură-te, Cea prin care ne-am îmbrăcat cu slavă !

Bucură-te, lucirea Luminii celei Neapuse !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 6-lea

Sfânta Icoană făcătoare de minuni a fost depusă în capela castelului din Benediug în 12 aprilie 1694, în prezenţa poporului, a conducătorilor locali şi cu toţii au dat slavă Maicii Domnului cântând : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Nobilul Corniş rugându-se fierbinte către Maica Domnului, înaintea Icoanei Sale făcătoare de minuni, a obţinut dar de la Dumnezeu, ca soţia sa să-i aducă pe lume un băiat. Noi creştinii, cu bucurie duhovnicească Îi cântăm Sfintei Fecioare Maria astfel :

Bucură-te, că Icoana Ta a fost depusă cu toate onorurile în capela castelului din Benediug !

Bucură-te, că la eveniment a participat, cu multă dragoste, un mare număr de creştini !

Bucură-te, că nobilul Corniş s-a rugat fierbinte, PreaCurată, înaintea Icoanei Tale !

Bucură-te, că, prin mijlocirea Ta către Domnul Iisus Hristos, soţia nobilului a născut un băiat !

Bucură-te, car în chipul cel de foc !

Bucură-te, fântână purtătoare a Apei Vieţii-Hristos, Dumnezeul nostru !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 7-lea

Vestea aducerii Sfintei Tale Icoane la castel, PreaSfântă Fecioară Maria, s-a răspândit în localităţile apropiate şi mulţi credincioşi au venit în pelerinaj să se închine PreaBlândului Tău chip, aducând daruri şi cântându-Ţi : Aliluia !

Icosul al 7-lea

Nobilul Corniş a luat legătura cu pictori iconari pricepuţi din acea vreme, pentru a face o copie Icoanei Fecioarei Lăcrimânde. Această copie a fost realizată cu talent de un pictor hărăzit de Dumnezeu şi a fost dăruită Bisericii Universităţii din Cluj. Credincioşii care s-au închinat înaintea ei Te-au slăvit, PreaBineCuvântată, zicând :

Bucură-te, că vestea aducerii Icoanei la castelul din Benediug s-a răspândit printre creştinii din împrejurimi!

Bucură-te, că ei au venit să se închine chipului Tău, Fecioară şi să-Ţi aducă daruri !

Bucură-te, că nobilul Corniş a adus la castel un pictor iscusit, care a realizat o copie aidoma Icoanei Tale !

Bucură-te, că această copie a Icoanei a fost dăruită Universităţii din Cluj !

Bucură-te, turn al fecioriei !

Bucură-te, cămară preacurată a Cuvântului, începutul ÎnDumnezeirii tuturor !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 8-lea

Pentru adeverirea lăcrimării Icoanei, o comisie bisericească, alcătuită din trei preoţi bine pregătiţi în drept bisericesc şi în teologie, au mers la Benediug şi la Nicula, au întocmit procese verbale însoţite de dovezi numeroase, care au consfinţit realitatea fenomenului ; şi toţi preoţii au strigat : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Creştinii din Nicula au solicitat restituirea grabnică a Chipului Sfânt, spunând că în caz contrar se vor răzvrăti, iar Corniş a hotărât să ducă sfântul odor şi să-l reaşeze în Biserica din Nicula. Aceasta s-a întâmplat în prima duminică după Crăciun a anului 1695, şi toţi credincioşii, bucuroşi Ţi-au cântat, Fecioară, astfel :

Bucură-te, că o comisie de trei preoţi a verificat minunea lăcrimării Icoanei !

Bucură-te, că actele întocmite de ei şi dovezile însoţitoare au consfinţit realitatea fenomenului !

Bucură-te, că temându-se de răzvrătirea oamenilor, nobilul Corniş a restituit Bisericii parohiale Icoana !

Bucură-te, că Icoanaa fost adusă în Biserica din Nicula în 1695, în prima duminică după Crăciun !

Bucură-te, pom umbros sub care se adăpostesc toţi credincioşii !

Bucură-te, izvor minunat care îi răcoreşti pe cei însetaţi de cele sfinte !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 9-lea

Începând din anul 1701 şi până în prezent, ai săvârşit numeroase minuni de la Icoana Ta, PreaCurată, păstrându-se multe mărturii despre acestea. Mulţi oameni cu boli grele, accidentaţi grav, bolnavi de cancer sau epileptici, care cu smerenie, s-au rugat fierbinte chipului Tău, s-au vindecat, Fecioară, prin puterea Harului Tău şi cu mulţumire I-au cântat Lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 9-lea

Soţia comandantului garnizoanei din Cluj, pe nume Cristina, fiind pe punctul de a orbi, cu multă credinţă  s-a rugat Ţie, Maică Sfântă, şi-a aşezat pe ochi copia Icoanei şi s-a vindecat. Între 1712 şi 1782, de teama tătarilor Icoana a fost îngropată în terenul din preajma Bisericii. Când a fost dezgropată, rama ei era putrezită, dar pictura rămăsese neatinsă. Cei care au văzut aceasta cu credinţă Ţi-au strigat, Maică Sfântă, astfel :

Bucură-te, că ai revărsat de la Icoana Ta râuri de Har !

Bucură-te, că prin Harul Tău ai vindecat oameni cu boli grele, care cu credinţă neclintită Ţi s-au rugat !

Bucură-te, că ai vindecat-o pe Cristina, care fiind aproape să orbească şi-a pus pe ochi copia Icoanei !

Bucură-te, că Icoana fiind dezgropată din pământ după 70 de ani, avea rama putrezită şi pictura neatinsă !

Bucură-te, rug îmbrăcat cu focul Dumnezeirii !

Bucură-te, Cea care de Îngeri eşti mult lăudată !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 10-lea

Multe şi mari minuni de vindecare s-au săvârşit de la Icoana Ta cea BineCuvântată, Maică şi Fecioară, de când a fost pictată şi până în prezent, că binecuvântând prima Icoană zugrăvită de Sfântul Apostol Luca, numită Povăţuitoarea, ai transmis acesteia şi tuturor Icoanelor care s-au pictat ulterior, darul facerii de minuni, ca toţi cei care se vor închina lor să strige : Aliluia !

Icosul al 10-lea

O femeie săracă, numită Comăneasa, care zăcea oloagă în pat şi nu avea pe nimeni să-i poarte de grijă, le-a rugat pe vecinele, care au venit să o vadă, să ducă la Mănăstirea Nicula nişte flori pe care să le atingă de Icoană, că visase că aşa se va vindeca. Făcând întocmai femeile au dat florile bolnavei care le-a pus sub pernă şi a doua zi, aceasta, s-a trezit perfect sănătoasă. Cu bucurie Îţi cântăm, PreaBineCuvântată, aşa :

Bucură-te, că ai pogorât asupra Icoanei Tale darul de a vindeca oamenii !

Bucură-te, că o femeie dintr-un sat vecin Niculei, zăcea oloagă în pat, neavând cine să o îngrijească !

Bucură-te, că femeia a rugat nişte vecine să ducă flori la Mănăstirea Nicula şi să le atigă de Icoană !

Bucură-te, că primind florile atinse de Icoană şi punându-le sub pernă, femeia s-a trezit vindecată !

Bucură-te, floarea nestricăciunii !

Bucură-te, cununa înfrânării !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 11-lea

În 1908, la Pogorârea Duhului Sfânt au venit la Mănăstirea Nicula doi tineri, soţ şi soţie, din zona Clujului, căsătoriţi la începutul anului. Cei doi soţi s-au rugat înaintea Sfintei Icoane, ca Maica Domnului să vindece femeia, care la două săptămâni de la căsătorie rămăsese mută, şi au cântat : Aliluia !

Icosul al 11-lea

Tinerii au plecat pe jos acasă şi la vremea vecerniei, obosiţi de drum, s-au odihnit lângă un pom la intrarea în Iclod. Ridicându-se pentru a merge mai departe femeia a început a vorbi, iar la praznicul Adormirii Maicii Domnului femeia a venit la Mănăstire pentru a mulţumi Maicii Domnului. Cu dragoste să spunem :

Bucură-te, Măicuţă că în 1908, de Rusalii au venit doi tineri, soţ şi soţie, căsătoriţi la începutul anului !

Bucură-te, că soţia îşi pierduse glasul la două săptămâni de la nuntă !

Bucură-te, că amândoi s-au rugat înaintea Icoanei, ca tânăra femeie să-şi recapete glasul !

Bucură-te, că la întoarcere acasă femeia s-a vindecat şi a revenit la Mănăstire în acelaşi an, la Praznicul Adormirii Maicii Domnului, să-Ţi mulţumească !

Bucură-te, Maică PreaCurată şi BineCuvântată !

Bucură-te, vas ce ai primit revărsat mirul cel nedeşertat !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 12-lea

Linişte cerească şi Pace nepământească pogori, Măicuţă, asupra tuturor credincioşilor ce vin la Nicula, la Icoana Ta Sfântă. Toţi cei care se închină Sfântului Tău Chip, Fecioară, îşi aşează fruntea pe el şi îl îmbrăţişează cu dragoste, primesc Harul Tău, care alungă oboseala, bolile şi necazurile. Şi toţi Te slăvesc cântând : Aliluia !

Icosul al 12-lea

Icoana, zidită între 1948 şi 1964 pentru a fi ferită de furturi, a fost dată Arhiepiscopiei Clujului. A fost restaurată şi apoi, la 24 martie 1992 a fost adusă de un sobor de preoţi la Mănăstirea Nicula ; iar preoţii cu dragoste Ţi-au cântat, PreaCurată, astfel :

Bucură-te, că orice creştin, care cu evlavie se închină Fecioarei Lăcrimânde, primeşte Harul Tău !

Bucură-te, că prin Harul Tău aduci pace în sufletele credincioşilor izbăvindu-i de boli şi de necazuri !

Bucură-te, că Icoana a fost zidită între 1948-1964, pentru a nu fi furată şi a fost dată în păstrare până în anul 1991 Arhiepiscopiei Clujului !

Bucură-te, că Sfântul Tău Odor a fost restaurat în perioada 1991-1992, iar pe 24 martie 1992 a fost adusă de un sobor de preoţi la Mănăstirea Nicula !

Bucură-te, Împărăteasa Îngerilor şi a oamenilor !

Bucură-te, coroană scumpă a împăraţilor credincioşi !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 13-lea (Acest Condac se zice de trei ori)

O, PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu Marie, Povăţuitoare Slăvită a credincioşilor, Cea numită în Icoana Ta Sfântă de la Nicula, Fecioară Lăcrimândă, primeşte smerita noastră rugăciune, pe care cu evlavie o înălţăm către Tine ! Te rugăm să mijloceşti pentru noi (numele) la Fiul Tău, Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, să miluiască pe toţi cei care cu credinţă cântă : Aliluia !

După aceasta se zice iarăşi Icosul întâi :

Fiind zugrăvită şi adusă în Biserica parohială în anul 1681, Icoana Povăţuitoarea fost cinstită cu multă evlavie de creştinii din Nicula, care au preamărit-O pe PreaCurata Fecioară Maria, a cărei privire este atât de încântătoare încât nu poate fi descrisă în cuvinte. Vestea despre frumuseţea Icoanei s-a răspândit rapid în rândul creştinilor din satele vecine Niculei şi aceştia au venit în pelerinaj, să se închine Fecioarei, rostind :

Bucură-te, Povăţuitoare, că Icoana Taa fost adusă în Biserica parohială în 1682, anul zugrăvirii sale !

Bucură-te, PreaCurată, că Sfântul Tău Chip a fost cinstit cu multă evlavie de creştinii de la Nicula !

Bucură-te, Măicuţă Sfântă, că privirea Ta este atât de încântătoare încât nu poate fi descrisă în cuvinte !

Bucură-te, că auzind de frumuseţea Icoanei Tale creştinii din vecinătăţile Niculei au venit să i se închine !

Bucură-te, Car PreaSfânt al Celui Ce şade pe Heruvimi !

Bucură-te, că L-ai purtat pe Cel Ce pe toate le poartă !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

şi Condacul întâi :

PreaSfântă Fecioară, l-ai binecuvântat pe Preotul Luca din Iclod să picteze cu măiestrie PreaSfânt Chipul Tău şi pe Ioan Cupsa din Nicula să cumpere de la preot Icoana şi, cu mulţumire, să o dăruiască Bisericii parohiale din Nicula, ca toţi creştinii care se vor închina ei să-I cânte Lui Dumnezeu : Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Apoi se citeşte această

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

O, PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu, spre Tine ne îndreptăm gândurile, inimile şi toate simţurile noastre şi cu smerenie Te rugăm să zdrobeşti cu nebiruita-Ţi Sfinţenie pe vrăşmaşii noştri şi ai Fiului Tău PreaIubit, Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos !

Te rugăm îndreaptă-ne pe cărările mântuirii şi întoarce-ne pe toţi la credinţă !

Te rugăm Fecioară, roagă-Te pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea Sfintei Evanghelii pe întregul Pământ, pentru poporul român şi pentru conducătorii lui !

Te rugăm să mijloceşti la Domnul Iisus Hristos să coboare Lumina Sa BineFăcătoare asupra noastră, asupra celor pentru care ne rugăm, asupra văduvelor, a orfanilor, a celor săraci, necăjiţi, bolnavi, a celor prigoniţi pentru credinţă !

Te rugăm, PreaLuminată, să mijloceşti şi pentru cei adormiţi, pentru care ne rugăm Ţie!

Te rugăm, ATotBună Stăpână, ajută-ne să ne pocăim pentru păcatele noastre, să iubim Biserica şi toate cele sfinte, să ne spovedim adesea şi renunţând la vicii şi la necredinţă să alergăm la chemarea divină a Blândului Tău   Fiu !

Te rugăm, Măicuţă Sfântă, să Te rogi şi pentru aceste nevoi ale noastre (rostiţi necazurile pe care le aveţi şi dorinţele pe care vreţi să vi le rezolve Maica Domnului) şi împlineşte-le precum binevoieşti !

BineCuvântată, să fii în veci, Maică şi Fecioară şi binecuvântate să fie lucrările Tale în Ceruri şi pe Pământ !

Îţi mulţumim, Măicuţă pentru tot ajutorul Tău Sfânt ! Amin !

Şi apoi se face Otpustul :

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Acest articol a fost publicat în Acatistele Maicii Domnului, Icoane facatoare de minuni ale Maicii Domnului și etichetat , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s