13512181_1061112283967681_1865832633342482990_n

Image | Posted on by | Un comentariu

Rugăciune la icoana Maicii Domnului „Îndrumatoarea”

MDndrumatoarea

Ceea ce eşti Izvor a toată înţelepciunea îndrumă paşii noştri pe cărarea mântuirii, Stăpână, căci numai tu ai purtat în pântecele tău şi ai născut pe Cel Ce a luat firea neputincioasă a lui Adam ca s-o înnoiască şi să o aşeze pe scaunul slavei cereşti. În braţele tale ai purtat cu cuviinţă dumnezeiască pe Soarele dreptăţii, Cel Ce cu razele iubirii Sale de oameni luminează inimile celor ce se nevoiesc pe calea dobândirii virtuţilor. Pe Acesta roagă-L, Fericită, să ne dăruiască îndurările Sale, iertând nedreptăţile noastre şi aşezându-ne la limanul vieţuirii curate

Posted in Rugaciuni catre Maica Domnului, Uncategorized | Etichetat , | 4 comentarii

Cântarea Îngerului Gavriil (de Buna Vestire)

 

10455358_771760769634362_6571612252049238712_n

Cântarea Îngerului Gavriil (de Buna Vestire)
Plecăciune ţie, plecăciune ţie,
Fecioară Marie,
căreia ţi-a dat Domnul Cel Preanalt
haru-I minunat.

Domnul te arată binecuvântată,
Fecioară curată,
nu te teme dar, tu ai mare har:
vei fi-un sfânt altar.

Plecăciune ţie, plecăciune ţie,
Fecioară Marie,
căci prin Cel de Sus, Fiu îţi va fi-adus,
să-L numeşti Iisus.

Sfânta Lui Domnie veşnic o să ţie,
Fecioară Marie…
El va fi chemat Fiu Celui Preanalt,
Domn şi Împărat…

Plecăciune ţie, plecăciune ţie,
Fecioară Marie;
Tatăl va voi, Duhul te-a umbri,
Fiul te-a slăvi.

Plecăciune ţie, plecăciune ţie,
Fecioară Marie,
căci a Celui Sfânt Voie şi Cuvânt
sunt un Legământ.
Traian Dorz

Posted in Cuvinte despre Maica Domnului ale Sfintilor Parinti, Rugaciuni catre Maica Domnului, Uncategorized | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Acatist catre Maicuta Domnului pentru vindecare de boli

icoana_maicii_domnului_vindecatoarea (1)

Acest Acatist al Maicii Sfinte este de mare ajutor pentru fiecare credincios. Toți cei necăjiți, aflați la vreme de suferință trupească sau sufletească, îl pot citi.

Măicuța Sfântă ne mângâie mereu sufletele cu minunile pe care le face asupra noastră și nu rămâne niciodată nepăsătoare la rugăciunile rostite cu iubire și credință. Ea ne aduce alinare, liniște și întărire în dureri și necazuri.
Acatistele și Paraclisele Maicii Domnului sunt cele mai puternice rugăciuni de împlinire a cererilor pe care le putem face. Sfânta Maică ne ajută atunci când suntem bolnavi, când suferim, când ne dorim o familie sau copii. Către Ea ne putem ruga oricând și oriunde, căci nu ne va abandona niciodată.
Acest Acatist al Maicii Domnului se citește timp de 40 de zile, iar în aceste zile se ține post. Sper să vă fie de folos:
În numele Tatălui și-al Fiului și-al Sfântului Duh! Amin.
Binecuvâtat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
(de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru numele Tău.
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Tatăl Nostru, 
Carele ești în ceruri,
Sfințească-Se numele Tău,
Vie împărăția Ta,
Facă-se voia Ta,
Precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele (în alte variante: Pâinea noastră cea spre ființă)
Dă-ne-o nouă astăzi.
Și ne iartă nouă greșalele noastre,
Precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pe noi în ispită,
Ci ne izbăvește de cel rău.
Că a Ta este împărăția și puterea și slava:
A Tatălui și-a Fiului și-a Sfântului Duh,
Acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Troparul vindecărilor de boli al Maicii Domnului:
Binecuvântată ai fost Preasfântă Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Christos să faci vindecări celor ce se roagă către tine, de aceea noi strigăm cu multă nădejde: Vindecă-ne pe noi Preacurată, de toate bolile sufleteşti şi trupeşti!
Condac 1
După sfânta ta adormire, te-ai înălţat la Ceruri şi după minunata primire cerească care ţi s-a făcut, ai primit minunate daruri: un loc de cinste în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, un Sobor minunat al tău, Biserica, unde se proslăveşte neîncetat numele tău, precum şi darul de a vindeca pe cei ce cu dragoste se roagă către tine spunând: Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Icos 1
Binecuvântarea Domnului Savaot a fost mare peste tine Preacurată Maică şi Fecioară Maria, dăruindu-ţi-se daruri multe şi foarte mari, drept pentru care ai fost cinstită de-a lungul tuturor veacurilor, iar noi cântăm cu cinste creştinească  aşa:
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară;
Vindecă-ne, Preabinecuvântată;
Vindecă-ne, Maică Preastrălucită;
Vindecă-ne pe noi Maică a creştinilor;
Vindecă-ne pe noi Preasfântă Fecioară;
Vindecă-ne, Prealuminată Maică;
Vindecă-ne, ajutătoarea noastră;
Vindecă-ne pe noi, că eşti nădejdea noastră;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 2
Tuturor celor care au avut evlavie către tine, ori   s-au rugat fierbinte spre a fi vindecaţi de către tine, le-ai oferit ajutorul tău Preasfântă Fecioară, iar cei vindecaţi au cântat: Aleluia!
Icos 2
Bărbaţi, feciori, femei, fete, maici, călugări, preoţi sau episcopi, care au fost bolnavi şi au cerut ajutorul tău pentru  vindecare, au fost tămăduiţi în mod miraculos, de aceea noi cu toţii strigăm din toată inima aşa:
Vindecă-ne pe noi Preasfântă Fecioară;
Vindecă, mamele noastre;
Vindecă, copiii noştri;
Vindecă, părinţii noştri;
Vindecă, rudele noastre;
Vindecă, fecioarele noastre;
Vindecă, feciorii noştri;
Vindecă bolnavii din poporul nostru românesc;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
 Condac 3
Fiind o Personalitate Cerească foarte sensibilă, auzi bine şi foarte repede rugăciunile care se fac către tine Preasfântă Fecioară, dar şi pe cei care cântă din toată inima lor: Aleluia!
Icos 3
Pe aceia care cheamă numele tău cu smerenie şi cu multă evlavie îi ajuţi foarte repede, scoţându-i din necazuri, vindecându-i pe ei sau pe cei din familiile lor, iar noi care avem nădejde la tine zicem:
Vindecă-ne, vindecătoarea noastră;
Vindecă-ne, protectoarea noastră;
Vindecă-ne pe noi, Maică nebiruită;
Vindecă-ne pe noi, de toate bolile noastre;
Vindecă, sufletele noastre;
Vindecă, bolile noastre trupeşti;
Vindecă, bolile noastre sufleteşti;
Vindecă pe toţi cei ce vin către tine;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 4
Pentru marea mila ta, pe care o ai faţă de neamul nostru creştinesc, noi cerem acum ajutorul tău ceresc şi cu smerenie multă cântăm: Aleluia!
Icos 4
Pentru cei care au evlavie sau dragoste sfântă către tine Preaminunată Fecioară, şi îţi cer să-i vindeci de bolile lor, tu îi vindeci aplicând o metodă de vindecare cerească, iar noi cu tot respectul cel sfânt zicem:
Vindecă-ne Preasfântă Fecioară, de toate bolile noastre;
Vindecă, mâinile noastre;
Vindecă, picioarele noastre;
Vindecă, trupurile noastre;
Vindecă, durerile de cap;
Vindecă-ne bolile ochilor;
Vindecă-ne de bolile nasului;
Vindecă-ne de boli ale gâtului, ale părului, ale oaselor şi ale tuturor organelor interne;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 5
În bunătatea ei sufletească. Maica Domnului nostru Iisus Hristos poate vindeca bolile, de aceea noi strigăm: Aleluia!
Icos 5
Căile de vindecare a bolilor ale Preasfintei Fecioare sunt  generale şi  speciale, aplicând fiecărui rugător ceea ce i se cuvine, iar noi acum invocând bunătatea şi marea sa milostivire zicem aşa:
Vindecă Preacurată, pe robii lui Dumnezeu;
Vindecă Preasfântă, pe cei ce te iubesc;
Vindecă Preabinecuvântată, pe cei binecuvântaţi;
Vindecă Preacurată, pe cei buni la suflet;
Vindecă Preaândurată, pe cei ce sunt aici;
Vindecă Preaminunată, pe cei ce sunt singuri;
Vindecă Preastrălucită, pe cei ce suferă greu;
Vindecă Prealuminată, pe cei ce nu mai au pe nimeni în lumea aceasta trecătoare;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 6
Căile generale de vindecare ale Maicii Domnului constau în trimiterea razelor sfinte de către Preacurata Fecioară asupra celor bolnavi, în folosirea reţetelor sfinte cereşti, cât şi în trimiterea Sfinţilor Îngeri vindecători din Sfântul ei Sobor, la aceia care cer ajutorul ceresc  al Preasfintei, iar noi care dorim să fim vindecaţi trebuie să cântăm din toată inima: Aleluia!
Icos 6
Căile de vindecare şi de tratament ceresc, se aplică numai celor ce cred, se mărturisesc de păcatele lor, fac pocăinţă din tot sufletul, iar cei ce nu cred nu știm de se vor vindeca, dar noi zicem cu credinţă:
Vindecă-ne pe noi Preasfântă, cu razele tale cele sfinte pe care le poţi trimite peste noi;
Vindecă-ne pe noi cu ajutorul Sfințilot tăi Îngeri vindecători;
Vindecă-ne pe noi, deoarece credem în Domnul nostru Iisus Hristos;
Vindecă-ne pe noi, că ne lepădăm de păcate;
Vindecă-ne pe noi creştinii care ne pocăim de păcatele noastre;
Vindecă-ne pe noi, că poţi face minuni;
Vindecă-ne pe noi păcătoşii şi nevrednicii;
Vindecă-ne pe noi, cei ce ne lăsăm de rele;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 7
Cei chinuiţi de duhuri rele se pot vindeca, dacă se mărturisesc, Împărtășesc, postesc şi se leapădă de toţi adepţii răului, făcând fapte bune şi cântând cântare sfântă: Aleluia!
Icos 7
Bolnavii care se roagă, postesc, citind cu smerenie acatistele şi paraclisele Maicii Domnului, iar apoi fac canon de pocăinţă sinceră, se spovedesc și împărtășesc, merg la Slujbele Sfintei Biserici  Ortodoxe și cer ajutorul și solirea Maicii Domnului către Fiul ei, primesc vindecare sau alinare, sfâșit lin, după cum e de folos, iar noi zicem:
Vindecă-ne Preasfântă, pe noi care ne rugăm ţie;
Vindecă Preacurată, pe cei chinuiţi de duhuri rele;
Vindecă, pe toţi cei ce se leapădă de duhurile rele;
Vindecă, pe cei ce se roagă cu credinţă către tine;
Vindecă Preabinecuvîntată, pe cei ce cheamă numele tău;
Vindecă, pe cei ce fac canon de pocăinţă;
Vindecă, pe toţi cei care te iubesc duhovniceşte;
Vindecă, pe toţi cei care lucrează spre cinstirea  numelui tău;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
 Condac 8
Maica Domnului poate vindeca şi în mod special,  şi de aceea noi trebuie să o respectăm în mod deosebit, cântând din toată inima: Aleluia!
Icos 8
Pentru cazuri de conlucrare activă, Maica Domnului poate transmite anumite reţete specifice, din Sfântul ei Sobor, care impun anumite condiţii de viaţă sfântă, iar cei care cer vindecare să zică aşa:
Vindecă-ne Preacurată, pe noi toţi;
Vindecă-ne Preasfântă, cu puterea ta vindecătoare;
Vindecă-ne pe noi, care te cinstim creştineşte;
Vindecă-ne Preaminunată, că te preamărim;
Vindecă-ne pe noi, cu reţetele tale deosebite;
Vindecă-ne, cu reţetele tale sfinte şi cereşti;
Vindecă-ne Preabinecuvântată de bolile psihice;
Vindecă-ne pe noi, în mod tainic şi minunat;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 9
Unele îmbolnăviri provin de la răutățile noastre ori datorită acţiunilor lipsite de iubire ale unor persoane cu care intrăm în contact, dar rugându-ne la Maica Domnului, ne putem vindeca cântând: Aleluia!
Icos 9
Unele boli ca tristeţea, neânfrînarea, lăcomia, ura sau invidia se pot vindeca prin rugăciune, prin postire, prin curmarea unor dorinţe nesănătoase, intrând în rânduiala bisericească și cerând ajutorul Maicii Domnului, zicând:
Vindecă-ne Preacurată, de radiaţii planetare;
Vindecă-ne Preasfântă, de interferenţe radioactive;
Vindecă-ne Prealuminată, de alte efecte negative;
Vindecă-ne Preabinecuvântată, de tristeţe;
Vindecă-ne Prealuminată, de vicii şi neînfrînare;
Vindecă-ne Ilustră Fecioară, de boala lăcomiei;
Vindecă-ne pe noi, de boala urii şi a invidiei;
Vindecă-ne Preacinstită, de bolile psihice;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 10
Lipsa sensibilităţii sufleteşti, a comunicărilor sfinte, fuga după înavuţire fără rost, creează uneori stări iresponsabile, care duc la dezechilibru, provocator de chin psihologic sau fizic, de aceea trebuie să ne întărim duhovniceşte cântând: Aleluia!
Icos 10
Pentru vindecarea bolilor, ne rugăm Maicii Domnului cu dragoste creştinească aşa:
Vindecă-ne Preacurată de dezechilibru sufletesc;
Vindecă-ne Preaminunată de stările cele rele;
Vindecă-ne pe noi de toate bolile pe care le ştim;
Vindecă-ne Preasfântă pe cei care nu ştim ce boli avem;
Vindecă-ne Preabinecuvântată pe cei pe care medicii de pe Pământ nu-i mai pot vindeca în nici un fel;
Vindecă Prealuminată pe cei ce au boli incurabile, dacă aceasta este voia lui Dumnezeu;
Vindecă Preastrălucită persoanele cu boli grele;
Vindecă-ne Preamărită Fecioară şi pe noi păcătoşii;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 11
Maica Domnului ne-a învăţat că desăvârșirea sub îndrumarea unui duhovnic, folosind leacurile duhovnicești ale Bisericii Ortodoxe, poate duce la vindecarearea multor boli, de aceea îi cântăm cu mult respect sfânt: Aleluia!
Icos 11
Cei ce au primit vindecări cereşti de la Maica Domnului, să mulțumească Maicii Sfinte, drept pentru care zicem:
Vindecă-ne Preacurată, de boli intime;
Vindecă-ne şi ne învaţă ce este bine;
Vindecă-ne Preasfântă şi ne instruieşte pe noi;
Vindecă-ne Preaminunată şi ne arată nouă adevărul;
Vindecă-ne şi ne lărgeşte orizontul cunoaşterii;
Vindecă-ne Prealuminată şi perfecţionează creştinii;
Vindecă-ne Preafericită şi ne întăreşte pe noi;
Vindecă-ne Preastrălucită şi nu ne lăsa neştiutori;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 12
Maica Domnului nostru Iisus Hristos ne învață să ne lăsăm viețile în mâine Atotputernice ale lui Dumnezeu, cerând vindecare de boli, dar numai dacă această vindecare ne este de folos, pentru că știm că uneori suferinț este mântuitoare, noi cânând: Aliluia!
Icos 12
Preasfânta Fecioară Maria poate vindeca bolile oamenilor, bolile animalelor, ale păsărilor, ale albinelor, ale peştilor cât şi ale plantelor, de aceea noi cu cinste cântăm aşa:
Vindecă Preasfîntă, pe cei care îţi cer ajutorul;
Vindecă Preacurată, animalele noastre;
Vindecă Preabinecuvîntată, păsările noastre;
Vindecă Preamărită Fecioară, albinele noastre;
Vindecă Preabinecuvîntată, peştii şi alte vieţuitoare;
Vindecă Preamărită, bolile plantelor şi ale pomilor;
Vindecă Prealuminată, cerealele de boli;
Vindecă Preabună Maică, pe toţi cei bolnavi;
Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos!
Condac 13
O, de trei ori Preafericită şi Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, vindecă-ne pe noi şi pe toţi aceştia…(numele bolnavilor), de toate bolile lor ştiute şi neştiute, că noi cu dragoste şi cu smerenie cântăm: Aleluia!
(Acest condac se zice de 3 ori, apoi icos 1, condac 1, iar la urmă rugăciunea.)
Rugăciunea de vindecare către Maica Domnului:
 
Preasfântă, Preacurată, Prealuminată şi Preabinecuvîntată Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, ascultă rugăciunea noastră şi vindecă-ne pe noi şi pe toţi aceştia…(numele) de toate bolile lor cele ştiute şi neştiute de ei. Încă ne rugăm şi pentru rudele lor, fii, fiice, nepoţi, nepoate, strănepoţi, strănepoate, fraţi, surori, cumnaţi, cumnate, părinţii, bunici, străbunici şi pentru toate persoanele bolnave, care nu mai au nici o speranţă de însănătoşire. Rugăm toate Sfintele Puteri Cereşti din Sfântul tău Sobor, să se roage pentru vindecarea acestor persoane care sunt aici de faţă sau pentru care se roagă toţi aceşti rugători ai Domnului Dumnezeu. Amin!
Bunul Dumnezeu fie în veci lăudat şi mărit!

 

 

Posted in Acatistele Maicii Domnului | 3 comentarii

ACATISTUL SF ACOPERAMANT AL MAICII DOMNULUI

Posted in Acatistele Maicii Domnului, Uncategorized | Lasă un comentariu

Folosul Paraclisului Maicii Domnului

icoana_maicii_domnului_din_novgorod_1
Sotii Teodor si Sultana Petre din satul Crăsani – Ialomiţa, au fost din tinerete credinciosi, buni, milostivi, nelipsiti de la biserica.
Iată însă, cu rânduiala lui Dumnezeu, se îmbolnaveste greu femeia în vara anului 1950. Internată la Bucureşti în spital, supusă la cel mai bun tratament, boala se agrava, încât sfârsitul apropiat era inevitabil.

Avea o infectie grava la abdomen. Doctorii nu stiau ce medicament sa-i mai dea.

Vestea aceasta a îndemnat pe sotul ei să alerge la Mănăstirea Balaciu (Ialomita), unde, dealtfel, venea regulat.

– Părinte staret, îmi moare sotia! spunea soţul plângând. Este aproape în comă. Nu stiu doctorii ce să-i mai facă.

– Să mergem, frate Teodor, în biserică cu toţii, să facem un paraclis la icoana Maicii Dom­nului si să avem credintă, că mult poate rugăciunea Maicii Domnului înaintea Prea Sfintei Treimi!

Au căzut cu toţii în genunchi, au citit para­clisul cu lacrimi, au sărutat sfânta icoană şi au cerut mila Maicii Domnului pentru cea bolnavă. In acelaşi ceas sotul a pornit apoi repede la spital, apăsat de durere. Cum intră pe poarta spitalului brâncovenesc, observă pe soţia sa plimbându-se încet, pe sub umbra castanilor. Se simţea mai bine, chiar din ceasul când au făcut paraclisul Maicii Domnului.

Pe când părinţii se rugau la Mănăstirea Balaciu, doctorii au fost inspiraţi să-i facă injecţii cu penicilină amestecată cu streptomicină. După prima injecţie s-a simţit tot mai bine, până s-a vindecat cu totul.

Femeia este astăzi în viaţă, cu mila Domnului şi ajutorul Maicii Domnului. De atunci paraclisul se face zilnic în casa lor.

Sursa: Istorioare duhovnicesti, Arhim. Ioaniche Balan, p. 119-12

Posted in Cuvinte despre Maica Domnului ale Sfintilor Parinti, Uncategorized | 4 comentarii

Sunt putred mucegai înaintea Ta Măicuţă

10687228_663319643775796_7844151180397727501_n

Sunt putred mucegai înaintea Ta Maicuţă. Mi-am coborât sufletul în iad pentru că pământul din mine nu a ştiut să asculte de Tine. Greşesc în tot locul şi la tot pasul, judec, mă mândresc în sinea mea, îmi doresc ce e mai bun material. Am uitat de sufletul meu, Maicuţă şi acum zac în patul meu plin de păcate şi încerc să mă ridic să fiu un om nou, să mă laşi să te iubesc şi să am parte de mila Ta spre iertarea mea.

Mă simt neputincios şi şters, speriat de dreapta Ta judecată, mă simt pierdut în lumea asta şi nu găsesc altă scăpare decât la Tine. Mi-e teamă că nu sunt tare în credinţă, mi-e ruşine că nu ştiu să mă rog cu sufletul Ţie. Mă simt scârbit de toate gândurile mele, mi-e urât de mirosul ucigaş ce zace în păcatele mele. Am întristat fiinţa Ta, Doamne şi acum strig din rărunchii inimii mele:

Nu mă lăsa Maicuţa mea şi Mântuitorul meu, niciodată!Am greşit şi simt că nu mai am scăpare,iartă-mă Bunule pentru toate păcatele mele, iartă-mă că nu ştiu să iubesc şi să tac, să fiu smerit.

 

Nu mai plânge Maica mea, pentru că eu nu merit izvorul tămăduitor ce se naşte în ochii Tăi. Te rog, Maica mea, nu mai plânge pentru sufletul meu amorţit, că îmi este ruşine de mine…..Poate dacă nu erau lacrimile Tale, şi blândeţea cu cate te rogi Mântuitorului, eu eram demn de focul cel viu pentru mintea mea spurcată.

Mie frică de mine însumi, pentru că firea mea e tot un mucegai şi nu merit toate câte am. Nu ştiu să apreciez, nu ştiu să-mi cinstesc părinţii şi iubirea lor pentru mine. Pentru ce mă chinuiesc vrăjmaşii mei?Apără-mă Maicuţă cu Preasfânt Acoperământul Tău, şi dă-mi liniştea de care am nevoie. Nu mă lăsa, ajută-mă să mă ridic, pune în graiul duhovnicului meu toată învăţătura cea bună. Dă-mi o haină albă ca s-o port cu cinste, ochi deşchişi ca să văd Binele, dă-mi tăcere ca să nu am răspuns în faţa vrăjmaşlor care mă chinuiesc şi vor să mă ispitească. Dă-mi mie bucuria de a iubi din nou, dă-mi mie minte trează ca să mă rog neîncetat. Te rog, să mă îmbrăţişezi pe mine, marele păcătos, pentru că sufletul meu e însetat de iertare, de iubire, te rog să mă laşi să plâng la picioarele Tale, Doamne că mult am greşit. Te rog să primeşti rugăciunile noastre şi să fii alături de noi mereu. Îmbrăţisează-mă Maica mea că sunt singur, neputincos şi păcătos!

Posted in Rugaciuni catre Maica Domnului | 5 comentarii